DNN Tân Phú

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • black color

Tin Tức & Sự Kiện

Khu_dn_c_Ct_Li_2UBND tỉnh Long An vừa ban hành Công văn số 1795/UBND-KT đồng ý thuận địa điểm để Công ty Cổ phần Đầu tư DNN -Tân Phú đầu tư Khu dân cư DNN - Tân Phú tại xã Tân Phú, huyện Đức Hòa.